IMG_1051

ALTA COMPANY: Chúng tôi là ai?

18/08/2020
Thành lập vào ngày 13/2/1989, Công ty CP Văn hóa Tân Bình (ALTA) không ngừng nỗ lực, phát triển tiềm năng sẵn có ...Read More
Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II năm 2020

Giải trình Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2020

31/07/2020
Ngày 28/7/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 09/2020/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2020 ...Read More
Báo cáo tài chính 2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2020

31/07/2020
Ngày 28/7/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020 ...Read More
Giải trình Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2020

Giải trình Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/ 2020

31/07/2020
Ngày 28 tháng 07 năm 2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 20/20/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý II/2020 ...Read More